Hva inngår i en låneavtale

I låneavtalen, som du etter hvert skal signere for å få lånet, vil det være oppgitt en del opplysninger. Disse opplysningene viser hvor mye du skal betale i renter, avdrag, og i hvor lang tid du er forpliktet til å betle ned på lånet. Dette kalles en nedbetalingsplan. Sammen med disse opplysningene vil det være oppgitt hvor mye du skal betale for i det hele tatt å opprette lånet. Termingebyrer er også en viktig faktor, fordi dette gebyret er noe du skal betale inn sammen med avdrag og renter, og er noe som skal dekke kostnadene banken har med å administrere lånet de har gitt deg.

Som du sikkert har forstått, er det en del punkter du skal forholde deg til, når du er innehaver av et forbrukslån, men det er også alt du skal. Så lenge du overholder betalingsforpliktelsene, er det ikke så mye annet. Her kan vi til slutt nevne fradrag på skatten. Fradrag på skatten får du for alle rentene du har betalt inn i løpet av et år, og det kan være betydelige beløp, men skattefordelen er ikke noe du ser i den effektive renten du skal betale.

Forbrukslån har mange fordeler og det er nesten dumt å ikke sammenligne flere tilbud, fordi med lavere renter kan du unngå å betale inn mer enn du behøver

About the Author